lørdag 10. mars 2012

Kvinneuniversitetet Norden

Det har det siste døgnet vært en rekke medieoppslag om Kvinneuniversitetet Norden som kan lede til misforståelse om hva som faktisk har skjedd. Her er noen nøkkelinformasjoner:
  • Begrunnelsen for at jeg har engasjert meg i denne saken er at de opprinnelige stifterne av Kvinneuniversitetet ble utsatt for en urett da tilskuddet ble overført fra KD til BLD i 2008 og vedtektene ble forsøkt endret (søknaden om å endre vedtektene ble avslått av Stiftelsestilsynet i 2009). Som resultat av en lang prosess, ga KD og BLD støtte til etableringen av Kvinneuniversitetet Norden som en minnelig ordning og for å ivareta den opprinnelige stiftelsens intensjoner.
  • Jeg er ikke inhabil: De opprinnelige stifterne representerer en tverrpolitisk gruppe, men Berit Ås har vært en ildsjel i dette. Jeg har ikke et personlig nært forhold til Berit Ås, og jeg har i hele saken forholdt seg profesjonelt til Berit Ås, til dels gjennom advokater.
  • Representanter for Kunnskapsdepartementets embetsverk har deltatt i alle møter med Berit Ås.
  • Jeg arbeidet ikke med denne saken som konstituert Barne- og likestillingsminister våren 2011.
  • Kvinneuniversitetet er omtalt i statsbudsjettet for 2012. Hvorvidt omtalen burde vært mer presis og utfyllende skal jeg gi Kontroll og konstitusjonskomiteen en skikkelig vurdering av.
  • Jeg mener bestemt at det derfor ikke er snakk om noe lovbrudd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar