tirsdag 17. april 2012

Tilbake som fylkesmann

Etter å ha vært statsråd for forskning og høyere utdanning i nesten fire og et halvt år, er jeg nå tilbake som fylkesmann i Rogaland - en stilling jeg hele tiden har hatt permisjon fra. Det har vært en utrolig spennende statsråds-tid. På samme måte som jeg kunne dra nytte av forvaltningserfaring som statsråd, kan jeg nå dra nytte av statsrådserfaringen som fylkesmann.

Ledererfaringene som fylkesmann spenner fra beredskap og risikostyring til tilsyn og dialog stat/kommune, fagkunnskapen omfatter et stort felt som inkluderer miljø, landbruk og næringsutvikling, utdanning og barnehager, barnevern, helse- og sosialpolitikk, rettssikkerhet og klagebehandling. Og ikke minst: samordning av statlig politikk.

Dialog og samordning er også viktige elementer i hverdagen for en statsråd med forskning og høyere utdanning som ansvarsområde. Jeg har fått med meg et godt og mer omfattende kunnskapsgrunnlag for å drive god forvaltning. Samtidig tror jeg det er lagt et grunnlag for høyere kvalitet og bedre samordning mellom våre forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner. Det overordnete målet er uansett det samme: å skape et bedre samfunn bygget på et helhetlig kunnskapsgrunnlag og med godt samspill både mellom kompetente fagfolk og mellom de ulike aktørene.

Jeg vil fortsette bloggen min, men kommer naturlig nok til å ta opp tema som også angår forvaltningen. Jeg håper det kan være av interesse både for gamle og nye nettverk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar