torsdag 26. mai 2011

Fakta om studier

Professor Kai A. Olsen (BT 26/5) er tydeligvis så uenig i hvordan dagens høyskoler og universitet drives at han ikke tar seg tid til å lese Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport om høyere utdanning, - eller ta seg tid til å forstå hva som står der. Han tyr i stedet til personangrep og en lang rekke påstander som overhodet ikke støttes av dokumentasjon

Kvalitetsreformen ble innført i 2003. Regjeringens statusrapport fra 2007 viste at Kvalitetsreformen har lykkes på mange områder Et av målene med Kvalitetsreformen var at studentene skulle få bedre oppfølging og dermed kunne gjennomføre studiene mer effektivt. For å kunne vurdere om reformens målsettinger lykkes, har regjeringen vært opptatt av å utvikle et bredt statistikkgrunnlag som måler mange sider ved aktiviteten ved høyskoler og universitet. Derfor offentliggjør Kunnskapsdepartementet hvert år en rekke slike statistikker som blant annet rapporten ”Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner”.

Olsen reduserer spørsmålet om hvor mye og hvor fort studentene kommer seg gjennom studiene til hvor mange som gjennomfører på normert tid. I Kunnskapsdepartementets rapport er det ikke tilfeldig at det første målet vi presenterer på gjennomstrømming er hvordan studentene gjennomfører i forhold til sine egne planer. Dette er et mål som tar hensyn til at mange tar deltidsstudier og at man gir rom for individuell variasjon. Dette målet har vist en positiv utvikling over tid.

Vi undersøker også hvor mange studiepoeng den enkelte student gjennomfører (som har vist en positiv utvikling, spesielt i den første tiden etter innføringen av Kvalitetsreformen), hvor mange kandidater som blir uteksaminert, og altså gjennomføring på normert tid. Vi er helt tydelige på at dette sistnevnte målet ikke tar hensyn til overganger mellom studiesteder eller andelen deltidsstudenter. I en videre utvikling av dette målet må vi følge den enkelte student over tid og i hele studieløpet.

Tilstandsrapporten innholdet også en rekke mål og vurderinger rundt de fleste av problemstillingene Kai Olsen mener å vite sannheten om og anklager departementet for juks.. Jeg kan forsikre Olsen med at vi ikke driver med sminking, men at det derimot drives et grundig arbeid for å sørge for mer lik bruk av karakterer. Det finnes ikke dokumentasjon på at lavere strykprosent skyldes ”tilpasning til et belønningssystem”. Han vil også se at forholdet mellom hvor gode karakterer studentene har når de begynner og når de er ferdige ikke er så enkelt som Olsen tror. Tilstandsrapporten gir også en omfattende dokumentasjon på hva vi faktisk vet om kvalitet i studiene, både nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen og et samlet Storting innførte Kvalitetsreformen for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Dette arbeidet er ikke ferdig og prioriteres fortsatt. Et bredt kunnskapsgrunnlag hjelper oss med å sette inn de rette virkemidlene. Å bedre kvaliteten i studiene er et ansvar som deles av både myndigheter, lærestedene, studentene og den enkelte professor.

2 kommentarer:

 1. Men hvorfor er det da så mange oppslag om store frafall i høyere utdanning?
  Se mer : http://haas1.blogspot.com/2011/05/frafall-i-hyere-utdanning.html

  SvarSlett
 2. Hei, Tora. Jeg syns det er litt rart at ikke du eller departementet svarer skikkelig på det Kai påpeker - at tallene for gjennomføring på normert tid er svært feil.

  Grunnen til at akkurat disse tallene er viktig er at de sier noe om hvor godt sektoren vår fungerer. Når dere presenterer så gode tall, virker det som alt er i orden, men alle som jobber i sektoren vet at det ikke er sant. En slik skjønnmaling hindrer en viktig debatt om høyere utdanning.

  Mvh Hans Nordhaug - studieleder for to studier ved Høgskolen i Molde

  SvarSlett