fredag 7. januar 2011

Et år for vitenskapen

Det har vært en god start på Vitenskapsåret 2011. Vår lansering av året er godt mottatt, og mange fagfolk ønsker at nettopp deres emner trekkes fram. Det er bra! Vi ønsker i løpet av året 2011 å etablere møteplasser med seminarer og konferanser. Målet er å stille åpne spørsmål – gjerne de store spørsmål – og å invitere til allmenn diskusjon og debatt om høyere utdanning, forskning og innovasjon. Kunnskapsdepartementet vil samordne, initiere og tilrettelegge, og vi hilser alle relevante initiativ velkommen!

Så hvorfor Vitenskapsåret 2011? Universitetet i Oslo har allerede startet sitt 200 års jubileum, ikke minst med en flott og innsiktsfull historiebok med spennende omtale av alle pionerene. Vi følger oppbyggingen av det akademiske liv i Norge fra de første grunnsteinene ble lagt i 1811, fulgt opp av begivenhetene i 1814 og fram til dagens studentdemokrati og universitetet som samfunnsaktør. Vi følger forskere verden rundt med tema som spenner fra naturvitenskap til rettsvitenskap. Vi er alle stolt av vår tross alt unge universitetstradisjon, og jubileumsåret i Oslo vil selvsagt være en inspirasjonskilde for den videre utvikling av vitenskap og kunnskapsbygging, både her i landet og internasjonalt. For meg blir Vitenskapsåret 2011 også starten på arbeidet med ny Forskningsmelding i 2013.

Og hva ellers med den gode start på Vitenskapsåret 2011? UiO sitt eget forskningsmagasin Apollon har en spennende artikkel om sensorer i kroppen som kan koples til framtidens internett. Andre tidsskrift bruker også årsskiftet til å presentere ny kunnskap. Og nesten alle større aviser har hatt vitenskapelige eller kunnskapsmessige overganger til det nye året. Mest poetisk er Klassekampen i sin artikkel den 30. desember 2010 om vitenskapsåret 2010 i Norge. For hør bare: Cellenes internett, Genomets arkitektur, Urdyret dekodet, Sansen for rettferdighet og Hjernecellenes oppstandelse; disse meningsmettede overskriftene skjuler grensesprengende og framtidsrettet forskning om mennesker og dyr og verdensrommene i dem og rundt dem.

Jeg ser fram til et år med mange spørsmål og kanskje noen svar. Med mye vitenskapelig aktivitet på et mangfold av områder, og kanskje noen gjennombrudd. Viktigst av alt: Kunnskap er svaret på absolutt alle våre utfordringer i stor og liten målestokk. Vitenskapen med sin forankring i fortid og sin higen etter høye mål skal vise vei.

1 kommentar:

  1. Fin blogg! Så bra at du i din kronikk i Aftenposten 23.desember inviterer til et Vitenskapsåret 2011 fylt av gode, viktige, vanskelige, kritiske og nysgjerrighetsdrevne spørsmål. Ja, det trenger vi - og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil gjerne ta del i debatten!

    Hilde Hem - daglig leder

    SvarSlett