tirsdag 5. oktober 2010

Kunnskap trumfer alt

Vi har i dag lagt fram et meget godt budsjett for kunnskap. 2200 nye studieplasser kommer i tillegg til de vi fikk på plass i 2009. Dette er regjeringens svar på utdanningsbølgen. Dette vil summere opp til 18000 studieplasser i 2015: det betyr flere lærere, ingeniører, sykepleiere, jurister og mange andre profesjoner.

Vi fortsetter veksten i forskningsbudsjettene med om lag ½ milliard i 2011 pluss styrking av forskningsfondet på 3 milliarder. I tillegg gir vi rom for nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon, samt større rom for den nysgjerrighetsdrevne forskningen med styrking av FRIPRO.

Og vi sørger for at flere får tilgang til høyere utdanning gjennom bedre studiefinansiering for studenter med nedsatt funksjonsevne, samt 1000 nye studentboliger.

I budsjettforslaget foreslo vi en omlegging av studiestøtten for alle, slik at det skulle betales ut i like store summer pr måned. Dette var ikke godt nok forankret i studentorganisasjonen, og har vakt sterke reaksjoner. Jeg har ingen prestisje knyttet til dette forslaget. Jeg har nå valgt å lytte til studentene, og vil derfor anbefale Stortinget å ikke innføre denne endringen. Vi vil derfor beholde dagens ordning, som er å betale 40 prosent av støtten pr semester i semesterets første måned, og 15 prosent pr måned i de fire øvrige månedene. Dette vil gå som en anbefaling til Stortinget.

2 kommentarer:

  1. Jeg er glad det løste seg så raskt, og vi er takknemlige for at du lyttet til våre innvendinger og argumenter.

    Anne Karine Nymoen,
    leder i NSO

    SvarSlett