torsdag 26. august 2010

Kunnskap: framtidas råvare

Det er en kjempefordel for Norge at vi har inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Det er også en stor fordel å ha en petroleumsnæring som etterspør produkter, tjenester og ny teknologi hele tiden. Samtidig er det en grov forenkling å tro at det er oljen som gjør Norge til et av verdens rikeste land. Min mening er at det er kunnskapen som gjør oss til et rikt land.

Den norske velferdsstaten ble skapt lenge før oljeinntektene begynte å strømme inn i statskassa for noen tiår siden.  I etterkrigstiden hadde Norge en jevn og imponerende velferdsvekst. Men aller mest interessant: Norge hadde en fantastisk vekst i produktivitet – norske arbeidere fikk gjort mer på kortere tid. Nå analyserer økonomene dette og finner mange forklaringer. Men til syvende og sist koker det ned til at vi jobber smartere. Jeg tror grunnen til at det har gått bra med Norge blant annet er disse:
  • Norge har gjort utdanning tilgjengelig for mange. I sin tid handlet det om folkeskolen, i etterkrigstiden handlet det om videregående skole og i framtida handler det om høyere utdanning.
  • Demokratisk kunnskap: Den flate norske strukturen (den ”nordiske modellen”) gjør at ideene dine og kunnskapen er viktigere enn tittelen på visittkortet. Dette er også veldig effektivt økonomisk: Jo flere stemmer som høres, jo flere ideer kommer i bruk.
  • Teknologisk utvikling: Høy velferd fører gjerne til høyt lønnsnivå. Når arbeidskraften blir dyr, tvinges man til å gjøre arbeidskraften mest mulig effektiv – for eksempel ved å utvikle teknologi som kan erstatte mennesker. Det kan høres ufølsomt ut, men så lenge menneskene kan gå videre til nye, og gjerne mer spennende, jobber, fungerer det veldig bra.
  • Omstillingsdyktighet: Det å erstatte ulønnsom (og forurensende) virksomhet med nye næringer krever at arbeidskraften kan flyttes. Jeg mener omstillingskraften i et samfunn handler om kunnskap. Både den enkelte og samfunnet som helhet blir mer omstillingsdyktig når kunnskapen er god.
Jeg er regjeringens eldste medlem, men jeg driver med det som er mest framtidsrettet av alle departementene (med et mulig unntak for kunnskapsminister Kristin Halvorsen!). Denne bloggen kommer til å handle om hvordan vi får fram mest mulig av det som er råvaren for framtida: Kunnskap

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar